profile
Опубликовано 1 год назад по предмету Биология от vasili0

Альбумін, білок сироватки крові людини, має молекулярну масу 68400. Визначте: А) кількість нуклеотидів ДНК, які кодують цей білок; Б) довжину гену. Важливі дані: молекулярна маса однієї амінокислоти 100, а довжина комплементарної пари нуклеотидів - 0.34 нм.

  1. Ответ
    Ответ дан marmeladkaLOVE
    Розв'язання 1. Знаючи середню молекулярну масу амінокислоти, визначаємо кількість амінокислотних ланок у молекулі альбуміну: 68400/100=684. 2. Ураховуючи те, що код триплетний, тобто одній амінокислоті відповідають 3 нуклеотиди, визначаємо кількість нуклеотидів ДНК, які кодують альбумін:            684 х 3=2052 3.   Визначаємо довжину гена, який кодує білок альбумін, ураховуючи, що відстань між двома нуклеотидами в молекулі ДНК становить 0,34 нм: 2052 х 0,34 нм 697,7 нм. Відповідь: Кількість нуклеотидів ДНК, що кодують білок альбумін - 2052, довжина гена ≈ 697,7 нм.