profile
Українська мова
Українська мова - 2 года назад

1. визначте рядок, в якому всі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення –а, (-я): а текст, пісок, київ, кривий ріг;                б рід, вид, склад, спосіб;в табулятор, таймер, тангенс, тиждень;    г футбол, біг, коридор, живопис.2. визначте рядок, в якому всі іменники є незмінюваними:а хор, телеграма, матір, граматика;    б мвс, турне, коблево, леді;в радість, квасолиння, сопілка, кепі;  г пенальті, ворона, милосердя.3. визначте рядок, в якому всі прикметники належать до розряду якісних:а ведмежа голова, вишневий сік, заяча душа;б довженкові фільми, учнівський білет, вовчий апетит;в воляча сила, вишневий садок, лебедина пісня;г звірячий погляд, бузковий колір, ведмежа послуга.4. визначте рядок, в якому від усіх прикметників не можна утворити ступені порівняння:а ранній, бурштиновий, досконалий, довгенький;б сприятливий, всесвітній, волошковий, доречний;в активний, сліпий, хитрющий, вороний;              г білий, важкий, новорічний, учительський;д босий, козацький, хворий, порожній.5. визначте рядок, в якому всі займенники належать до розряду означальних:а сам, інший, самий, кожний;             б цей, такий, стільки, той;в нікотрий, ніякий, ніщо, ніскільки;     г котрий, скільки, який, чий.6. правильно записано всі числівники в рядку:            а двомастами сорока, чотирмастами шістидесяти восьми;б сімдесятьома сімома, тисячу дев’ятий;в семистам сімдесятьом чотирьом, двадцятивосьмитисячний;г чотиристами тридцятьма, тисяча сорока шістьма;д трьомастами сорок шістьма, тисячою.7. граматичний зв'язок не порушено в словосполученні числівника з іменником у рядку:а півтора року, дві третіх доби      б дві десяті відсотка, чотири ножиців двоє лошат, з першим лютим      г п’ять із чвертю року, два заручникид одна друга кілограмів, три сьомих метра8. граматичної помилки не допущено в реченні:а на цьому питанні я зупинюсь більш конкретніше;б у дослідника в колекції було більше на одинадцять мінералів.в це сама відповідальна задача.г зайди після десяти годин.д та біль переслідувала його всюди.завдання 9-12 мають по шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні варіанти.9. вкажіть рядки, в яких в усіх іменниках правильно вжито родову форму.а викладач фізики, бухгалтер фірми, нан оголосила, учитель школи;б крихітне колібрі, лаборантка відділу, гарячий какао, професорка юрчишина;в лейтенант галина петренко, австралійське кенгуру, різнобарвний метелик, довгошия жирафа;г широка путь, далекий сибір, невимовний біль, високий насип;д кумедний поні, великий тбілісі, трамвайне депо, сквирський райвно;е відоме огайо, швидкоплинне колорадо, програний парі, біла кашне.10. вкажіть рядки, в яких правильно записано власні назви у формі кличного відмінка:а андрію семеновичу, маріє федірівна, тамаро в΄ячеславівна;б стефане мирославовичу, ігоре олексійовичу, сергію мечиславовичу; в юрію васильовичу, едуарде пилиповичу, любове панасівно;г поліно петрівно, лідіє олексіївно, тимуре васильовичу;д світлана єгорівна, алло євгеніївна, івану демидовичу;е дмитро ферапонтовиче, в΄ячеславе леопольдовиче, яна миколаївна.11. позначте рядки, в яких складні прикметники пишуться через дефіс:а східно/український, життє/здатний, чотири/кутний, хіміко/терапевтичний;б термо/гідро/динамічний, напів/свідомий, дво/мільйонний, україно/мовний;в народно/пісенний, зерно/збиральний, військово/полонений, зовнішньо/торгівельний;г хіміко/технологічний, військово/стратегічний, військово/лікарський, південно/західний;д опукло/ввігнутий, кисло/солодкий, політико/економічний, військово/спортивний;е механіко/математичний, соціал/демократичний, квадратно/гніздовий, партійно/політичний.12. вкажіть рядки, в яких усі займенники написано правильно:а ніхто, абихто, хтось, якийсь;б що-небудь, казнащо, хтознащо, казнахто;в аби з ким, в нікого, з казна-ким, хтозна-який;г хтозна-з-ким, аби-де, хто-небудь, будьчий;д з нічим, ні з чим, декотрий, абищо;е ні для чого, ані-хто, чий-небудь, ні-до-кого.13. встановіть відповідність між іменниками та відмінами, до яких вони належать:а мати, сміливість, скрижаль        1 і відмінаб старець, ставлення, спогад        2 іі відмінав сім’я, галченя, курча                 3 ііі відмінаг суддя, стежина, лівша               4 iv відміна 

1 ответ Ответить