profile
Опубликовано 1 год назад по предмету Геометрия от mery199865

куля з центром в точці О ДОТИКАЄТЬСЯ ДО ПЛОЩИНИ a в точці А.Точка В лежить в площині а,причому ОВ=d,кут ABO=b.Знайти довжину відрізка AB


  1. Ответ
    Ответ дан flsh
    Відрізок АВ перпендикулярний радіусу кулі ОА.
    Тому ΔOAB -- прямокутний з прямим кутом А.
    Звідки АВ = d·cos β