profile
Опубликовано 4 года назад по предмету Химия от Arison39

Решите химию!!!! 10-й класс!!! Срочно!!!!!!!!

 1. Ответ
  Ответ дан ipatov1996
  1) ответ 2 :
  C6H5O5 + 2Cu(OH)2=t=C5H11COOH + 2CuOH + 2 H2O
                                                                 ↑
                                                             желтый цвет
                                                             2CuOH=t=Cu2O + H2O
                                                                 ж.           красный цвет
  2) ответ : 3 
  3) ответ 1 
  4) ответ 4
  5) ответ 1(ДНК) , 4(крахмал) , 5(глюкоза) 
  6) ответ 4