profile
Опубликовано 1 год назад по предмету Химия от Alina180699

Запишите уравнения следующих реакций превращений:Са=>CO=>Ca(Na3)2/Обозначьте валентность каждого элемента.

 1. Ответ
  Ответ дан udodovi
                  II  II
  2Ca+O2=2CaO
               I  IV II  II   IV  II      I   II
  CaO + 2HNO3=Ca(NO3)2+H2O