profile
Опубликовано 1 год назад по предмету Математика от andrvova83

№769 Периметр граней АВСД, АВВ1А1 і АДД1А1Периметр граней АВСД, АВВ1А1 і АДД1А1 прямокутного паралелепіпеда АВСДА1В1С1Д1 дорівнюе 20м, 36м і 32м. знайдіть суму довжин усіх його ребер

 1. Ответ
  Ответ дан таня90
  а- ширина
  в-довжина
  с-висота
  Р1=(а+в)*2=32      (а+в)=32:2=16  } +
  Р2=(а+с)*2=20      (а+с)=20:2=10  }          (а+в)+(а+с)-(в+с)=2а
  Р3=(в+с)*2=36      (в+с)=36:2=18              2а=16+10-18=8
                                                                      а=8:2
                                                                      а=4
                                                                       в=16-4
                                                                       в=12
                                                                       с=18-12
                                                                       с=6  
  У паралелепіпеда 12 ребер, по 4 однакових ребра
  Сума всіх ребер=(а+в+с)*4
  (4+6+12)*4=88(м) - сума всіх ребер