profile
Опубликовано 1 год назад по предмету Математика от forest48

Решите плиз задачу !!!!!!!                                                                                                      Скорость катера по течению 25 км/ч , а против течения 22 км/ч . Определите скорость течения реки .

 1. Ответ
  Ответ дан Hamidfamily
  Vтеч. = (Vпо теч. – Vпр. теч.) :2
  1)(25-22):2=3:2=1,5(км/ч)-скорость течения реки.
 2. Ответ
  Ответ дан quickboy
  1)V катера по течению =  V собственная + V течения = 25 км/ч
  2)V катера против течения = V собственная - V течения =22 км/ч
  3)V катера по течению - V катера против течения = 2 V течения
   25 км/ч -22 км/ч =3 км/ч (2 V течения)
   V течения = 3/2=1,5 км/ч
  Ответ:
  V течения = 1,5 км/ч