profile
Опубликовано 1 год назад по предмету Українська мова от dolgojdanniy

Научный текст на украинском языке

  1. Ответ
    Ответ дан oldscholar
    Наука є сферою людської діяльності, що спрямована на здобуття нових знань шляхом отримання інформації та її систематизацію у вигляді гіпотез, теорій, законів природи, тощо. Головне завдання науки — виявлення об'єктивних законів дійсності. Основа науки - це збирання фактів, їх систематизація, критичний аналіз, синтез нових знань або виведення узагальнень, які описують явища, що досліджуються, а також дозволяють знаходити причинно-наслідкові зв'язки між явищами і робити прогнози. 
    Наукові теорії систематизують результати експериментів, описують факти, дають їм пояснення і роблять передбачення. Якщо з'являються нові факти, що заперечують висновки досліджень і теорії, то такі теорії і висновки будуть відкинуті.
    В основі науки лежить наукове дослідження, мета якого - отримувати наукове знання. Наукове знання - це знання, здобуте за допомогою наукового методу. Цей метод включає в себе наступне: спостереження, експеримент зі строгими вимірюваннями, аналіз отриманих результатів, формулювання гіпотез, теорій і законів, причому обов'язковою вимогою є повторюваність результату і ретельна перевірка. Люди, які зайняті науковими дослідженнями, називаються вченими, науковцями, дослідниками.