profile
Опубликовано 1 год назад по предмету Українська мова от 0226NATALI

життя- скiльки букв i звукiв

  1. Ответ
    Ответ дан Merilinka
    Життя [ж и т’: а] - 5 букв, 4 звуки, 2 склади.